Kontakt

KONTAKT:    

JAREAL s.r.o. Veľká Paka č. 169  930 51 okr. Dunajská Streda
spoločnosť zapísaná na okresnom súde Trnava vložka  40792/T
IČO:  51074249        DIČ:  2120594949
kontaktná osoba:  Alena Kosťová         email: alena@jareal.sk
mobil: +421907162932
   +421903750401
e-mail: info@jareal.sk


nájdete nás: